Tampere Tunnetuksi ry STRATEGIA

Tampere Tunnetuksi yhdistyksen strategiset tavoitteet ovat:

 

Visio:
Tampereen keskusta on Suomen paras paikka. Tampereen kaupungin keskusta on elämää ja ihmisiä täynnä.

 

Missio:
Yhdistyksen tarkoituksena on Tampereen keskustan kehittäminen ja elävöittäminen yhteistyössä yritysten, kiinteistöjen omistajien ja kaupungin kanssa.

 

Tavoitteet:

KOLMIKANTA-YHTEISTYÖN TOTEUTTAMINEN
Keskustan kaupallisen vetovoiman kasvattaminen; eri toimijoiden yhteistyön lisääminen ja helpottaminen
Kaikkien keskustassa toimivien yritysten ja kiinteistöjen jäsenyys

KESKUSTAN ELÄVÖITTÄMINEN
Tapahtumat: 1) omien tapahtumien laadukas toteuttaminen ja kehittäminen 2) Keskustan tapahtumien mahdollistaminen ja kaupallinen hyödyntäminen
Aluehallinta

TALOUS
Toiminnan rahoituspohjan laajentaminen
Jäsentulojen kasvattaminen
Kannattava toiminta