Tullin alueen visio

Posted on

Tampereen keskustassa rautatiestä itään ja Itsenäisyydenkadusta etelään päin sijaitsevan Tullin alueen kehittämisestä on synnytetty alueen toimijoiden yhteinen visio. Kehittämisessä on mukana myös viereinen yliopiston alue, joka on yhdessä Tullin alueen kanssa nimetty Kampuskaupungiksi. Työ tukee myös Asemakeskuksen toteuttamista, jota viedään eteenpäin omana hankkeenaan.

Tampereen kaupunki kutsui kesäkuussa 2013 Tullin ja rautatieaseman alueen keskeiset toimijat mukaan osallistumaan visiotyöhön, jonka tavoitteena oli luoda alueen kehittämisen kokonaisviitekehys sekä tukea samanaikaisesti käynnissä olevaa asemakeskushanketta ja toimia pohjana tulevalle Tullin alueen yleissuunnittelulle.

Mahdollisimman monipuolisen ja kokonaisvaltaisen lopputuloksen saavuttamiseksi työ toteutettiin voimakkaan osallistavien työpajojen avulla, joiden vetäjänä toimi kansainvälinen suunnittelukonsultti John Thompson & Partners. Työn aikana pidettiin kaksi viisipäiväistä työpajaa, joiden perusteella konsultti laati laajan ”Vision for Tulli+” -loppuraportin.

Raportissa esitetään visioita koko alueen strategisesta kehittämisestä ja konkreettisia kehitysideoita muun muassa julkisten tilojen, valaistuksen, liikkumisen, asemanseudun sekä yliopiston kampusalueen kehittämisestä. Raportti ei ole kaupungin virallinen kehittämissuunnitelma, vaan kaikkien mukana olleiden osapuolten näkemyksistä koottu kokonaisvisio.

Uusia yhteyksiä, rakennuksia ja tapahtumapuistoja

Tullin alueen visiotyössä on hahmoteltu aluetta osaksi elävää ydinkeskustaa, jossa kävely ja pyöräily ovat tärkeässä asemassa. Asemalta Tampere-talolle muodostettaisiin katettu jalankulkuyhteys, ”Sininen linkki”. Pyöräily ja jalankulku saisivat alueelle uuden, Pinninkadun suuntaisen pääväylän, ”Vihreän linkin”.

Uusia asuin- ja kulttuurirakennuksia rakennetaan vision mukaan joka puolelle Tullin aluetta. Yliopiston alueen uudet rakennukset ja toiminnot, julkiset tilat ja liikkumisyhteydet muuttavat alueen luonteen yksipuolisesta oppilaitoksen kampuksesta moderniksi UniverCityksi.

Tullikamarin aukio muuttuu visiossa puistomaiseksi tapahtuma-aukioksi, jossa on myös esiintymislava. Nykyisen P-Tullin pysäköintilaitoksen paikalle tulisi aivan uusi puisto. Puistoja yhdistäisi nykyisen Hammareninkadun suuntainen ”Boxpark”, konteista muokattava kaupallinen tila. Korttelien sisäpihoja muokattaisiin puistoiksi ja tapahtumapaikoiksi.

Visiotyössä tuli voimakkaasti esiin tavoite helpottaa erityisesti kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä aseman ja radan alueella sekä elävöittää muutoinkin aseman ympäristöä. Aseman jakava vaikutus haluttaisiin poistaa ja tehdä siitä vetovoimatekijä. Asemakeskus-hankkeen yhteydessä haetaan näihin asioihin ratkaisuja.

Keskustaa elävöitetään yhteistyöllä

Visiotyössä vahvistuneen alueen toimijoiden yhteistyön jatkuvuuden varmistamiseksi on perustettu Tulli Team, johon pyritään saamaan edustus mahdollisimman monista alueen toimijoista. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti muutaman kerran vuodessa pohtimaan alueen kokonaisvaltaista kehittämistä, koordinoimaan alueella tehtäviä hankkeita sekä tunnistamaan niissä esiintyvät synergiaedut eri toimijoiden välillä.

Tampereen kaupungin ”Viiden tähden keskusta” -kehittämisohjelmassa on laadittu kehittämiskonsepti, jonka teemoja ja linjauksia toteuttamalla keskustavisio saavutetaan. Yhdeksi keskustan kehittämisen suurimmista haasteista on tunnistettu Tampereen valtimoksi nimetyn asemanseudun kehittäminen siten, että radan länsi- ja itäosat saataisiin paremmin yhdistettyä toisiinsa.

Asemanseutuun tiiviisti liittyvä toinen kehitettävä alue on visiotyön kohteena oleva Kampuskaupungiksi nimetty Tullin ja yliopiston alue, joka halutaan liittää saumattomasti osaksi ydinkeskustaa.

Näistä alueista halutaan tulevaisuudessa muodostaa keskustan tärkein työpaikka-alue ja Asemakeskuksesta kaikkien liikennemuotojen solmukohta.

Asemakeskushankkeen ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin kaksi liikennekonseptia, jotka tähtäävät yhteisiin asemapalveluihin. Työ jatkuu toisessa vaiheessa aseman ja ympäristön maankäyttöä koskevalla suunnittelukilpailulla.

Yleissuunnittelu alkamassa

Tullin, Tampere-talon ja yliopiston alueen yleissuunnittelu aloitetaan helmikuussa. Suunnitelmaa käytetään alueella seuraavassa vaiheessa tehtävän asemakaavoituksen tukena. Yleissuunnitelma sisältää sekä liikenteen että maankäytön ratkaisuja.

Visiotyön jatkeeksi perustettu Tulli Team tulee muun muassa toimimaan Tullin alueen yleissuunnittelussa tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa tärkeänä sidosryhmien edustajana.

Kevään aikana suunnitelmaa varten tehdään useita selvityksiä ja analyysejä. Syksyllä alkaa vuorovaikutteisen suunnittelun vaihe, jossa asetetaan suunnitelmalle tavoitteita. Siihen antavat hyvän pohjan tehty Tullin visiotyö ja syksyllä päättyvän Asemakeskuksen suunnittelukilpailun tulokset. Yleissuunnitelma valmistuu keväällä 2015.

Visio-pdf löytyy sivuilta:  http://www.tampere.fi/tampereinfo/viestinta/tiedotteet/2014/6MdtfcuvJ.htmlTeksti: Anna-Leea Hyry

Lisätietoja

Suomen yliopistokiinteistöt/ Tutkimus ja kehitys/
dosentti
Olli Niemi
 Matkapuhelin 050 60210
Tampereen kaupunki, Keskustahanke/
Hankejohtaja
Tero Tenhunen
 Puhelin 050 540 2860