Kaupunkikeskusta

Tampere Tunnetuksi ry:llä ja Tampereen kaupungilla on keskustan kehittämisen kolmikantasopimus. Tampere Tunnetuksi ry edustaa sopimuksessa tamperelaista elinkeinoelämää ja keskusta-alueen kiinteistöjä. Yhdistys toimii keskustan yrittäjien ja kiinteistönomistajien vuorovaikutuskanavana keskustan kehittämiseen liittyvissä suunnittelu- ja kehittämisprosesseissa. Tavoitteena on, että keskustasta tulee entistä parempi kaupan ja palveluiden keskittymä. Tämä edellyttää tiivistä vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten ja kiinteistön omistajien kanssa.

Tampere Tunnetuksi ry ja Tampereen kaupungin Keskustan kehittämisohjelma järjestävät yhdessä tilaisuuksia keskustan toimijoille, tekevät kyselyitä ja parantavat yleistä tiedonvaihtoa.

 

Keskustan  hankkeiden kotisivuja ja taustatietoa keskusta-alueen kehittämisestä:

Viihden tähden keskusta -hanke:
> hankkeen esittelysivu
> hankkeen sivusto
> hankkeen kehittämisohjelma 2018-2030

Tampereen kaupunkiympäristö uudistuu:
> Suunnittelu- ja rakentamiskohteet

Tilaistotietoa Tampereen keskustasta:
> kaupunkiympäristön tilastoja (väestö, asunnot, työpaikat, jne.)
> tapahtumien tilastoja (tapahtumien ja kohteiden kävijämäärät, jne.)

Elinvoimaraportit:
Elinvoimalaskennan tulokset – Tampere H2 2022
Elinvoimalaskennan tulokset – Tampere H1 2019

Mainoslaitteiden ohjeistus keskustassa:
> ohjeet yrityksille 

Rakennusvalvonta:
> rakennusvalvonnan sivusto