Kaupunkikeskusta

Tampere Tunnetuksi ry:llä ja Tampereen kaupungilla on ollut vuodesta 2013 lähtien keskustan kehittämisen kolmikantasopimus. Tampere Tunnetuksi ry edustaa sopimuksessa tamperelaista elinkeinoelämää ja keskusta-alueen kiinteistöjä. Yhdistys toimii keskustan yrittäjien ja kiinteistönomistajien vuorovaikutuskanavana keskustan kehittämiseen liittyvissä suunnittelu- ja kehittämisprosesseissa. Tavoitteena on, että keskustasta tulee entistä parempi kaupan ja palveluiden keskittymä. Tämä edellyttää tiivistä vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten ja kiinteistön omistajien kanssa.

Tampere Tunnetuksi ry ja Tampereen kaupungin Keskustan kehittämisohjelma järjestävät yhdessä tilaisuuksia keskustan toimijoille, tekevät kyselyitä ja parantavat yleistä tiedonvaihtoa.

Keskustan  hankkeiden kotisivuja ja taustatietoa keskusta-alueen kehittämisestä:

Raitiotieallianssi

Viiden tähden keskusta. Tampereen keskustan kehittämisohjelma 2018-2030 

Keskustori 2030

Tampereen Kansi ja Areena

Asemakeskus

Hämeenkatu

Eteläpuiston suunnittelu

Tullin alue

Elinvoimaraportit:
Elinvoimalaskennan tulokset – Tampere H1 2019

 

Keskustan strateginen osayleiskaavan sivuilta löydät paljon tietoa kaupunginvaltuuston 18.1.2016 hyväksymästä osayleiskaavasta.

Keskustan liikenneverkkosuunnitelman sivut ja liikenneverkkosuunnitelma

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys

Ohjeet Tampereen keskusta-alueen mainoslaitteisiin (A-ständit, beach-flagit, jne.) päivitetty 16.6.2021:
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakennusvalvonta/lait-ja-ohjeet/mainoslaitteet.html