Toiminnanjohtajan sijaisuus

Posted on

TARJOUSPYYNTÖ: TOIMINNANJOHTAJAN SIJAISUUS PERHEVAPAIDEN AJAKSI

Tampere Tunnetuksi ry

Y-tunnus 0291540-7

Hallituksen puheenjohtaja Erika Hildén

Toiminnanjohtaja Riikka Töytäri

 

Tampere Tunnetuksi ry pyytää tarjousta yhdistyksen toiminnanjohtajantyön ja hallintopalveluiden hoitamisesta toiminnanjohtajan perhevapaiden ajaksi eli ajalle 1.1.-31.12.2020.

 

Tarjous tulee toimittaa 16.10.2019 mennessä ja sen tulee sisältää ainakin seuraavat osat;

  • Toiminnanjohtajan nimi ja cv
  • Toiminnanjohtajan suostumus tehtävään
  • Kuukausihinta toiminnanjohtajan ja hallintopalveluiden tehtävien hoitamisesta kaikkine kuluineen
  • Eriteltynä käytettävä työaika Tampere Tunnetuksi ry:n palveluihin

 

Toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtaja edustaa yhdistystä itsenäisesti hallituksen ohjauksessa yhdistyksen strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Toiminnanjohtajan työhön kuuluu esim. strategiatyö, toimintasuunnitelman ja budjetin laadinta, jäsenhankinta ja yhdistyksen sekä kaupungin työryhmissä toimiminen.

Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen taloudesta ja sen tilanteen raportoinnista hallitukselle.

Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen viestinnästä ja tiedottamisesta.

Toiminnanjohtajan vastuualueisiin kuuluu Tampere Tunnetuksi Passin päivittäminen; sen kehittäminen ja markkinointi.

Lisäksi toiminnanjohtaja vastaa mm. Kuninkaankadun katualueen vuokrauksesta, Joulu Tampere -kokonaisuuden toteutuksesta sekä Kesä Tampere -kokonaisuuden ohjauksesta.

 

Hallintopalvelut

Yhdistyksen hallintopalvelut käsittävät kaiken yhdistyksen hallinnon rutiinit poislukien kirjanpidon, joka on ulkoistettu tilitoimistoon.

Tyypillisimpiä hallinnon tehtäviä ovat jäsenrekisterin ylläpito, jäsenmaksuliikenne, myynti- ja ostolaskut, talouden seuranta, hallituksen kokouksissa sihteerinä toimiminen, yhdistyksen postiliikenteen ja viranomaisasioiden hoito.

 

Ehdot

  • Sopimus sisältää kaikki edellä mainitut tehtävät ja muutkin toimenkuviin selkeästi liittyvät työt ilman erillisveloitusta.
  • Tarjotut palvelut tapahtuvat tarjoajan omissa tiloissa ja omilla laitteilla.
  • Tampere Tunnetuksi ry käyttää tarjoajan postiosoitetta yhdistyksen postiliikennettä varten.
  • Toiminnanjohtaja sitoutuu yhdistyksen käytettäväksi sovittuna aikoina ja yhdistyksen tapahtumien aikana

 

Tarjoukset

Tarjoukset tulee toimittaa sähköpostilla liitteineen osoitteeseen: riikka.toytari@tamperetunnetuksi.fi 16.10.2019 mennessä.