Rekisteriseloste

Tampere Tunnetuksi ry (Y-tunnus 0291540-7)

Rekisteriseloste, jäsenrekisteri

Päivitetty 10.2.2023

Tampere Tunnetuksi ry:n tuottamiin palveluihin liittyvä rekisteriseloste, joka kuvaa jäsenrekisterillä kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta, luovutuskäytäntöjä ja antaa rekisteröidyille tärkeää informaatiota heidän tietojensa käsittelystä ja suojausperiaatteista.

Sivustojamme ovat mm. www.tamperetunnetuksi.fi, www.joulutampere.fi, www.kesatampere.fi, www.ostoskeskusta.fi, www.rakastampere.fi. Tämä seloste kuvaa kustakin kohteesta/tapahtumasta itsenäisesti muodostuvaa rekisteriä.

1. Rekisterinpitäjä

Tampere Tunnetuksi ry
Y-tunnus: 0291540-7
Viinikankatu 47, 33800 Tampere
toimisto@tamperetunnetuksi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Riikka Töytäri
toiminnanjohtaja
riikka.toytari@tamperetunnetuksi.fi
puh. 040-5821949

3. Rekisterin nimi

Tampere Tunnetuksi ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsensuhteeseen perustuen Tampere Tunnetuksi ry:n jäsenyyteen kuuluvien toimien edistämiseksi ja takaamiseksi, muun muassa jäsentiedotteiden, Tampereen kaupungin tiedotteiden sekä yhdistyksen tapahtumien tiedottamisen yhteydessä. Lisäksi tietoja saatetaan käsitellä jäsensuhteeseen asiallisessa yhteydessä olevien toimien hoitamiseksi osana Tampere Tunnetuksi ry:n toimintaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot rekisteröidystä:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaation nimi
  • Osoitetiedot
  • Y-tunnus

Tietoja kerätään vain tarpeellisessa laajuudessa huomioiden tällä selosteella kohdassa 4. mainitut käsittelytarkoitukset.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Tietoja käsitellään pääasiassa jäsensuhteen alkaessa tai jäsenyrityksen yhteyshenkilön vaihtuessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta kolmansille. Viranomaisille tietoja luovutetaan viranomaistoimien niin edellyttäessä ottaen huomioon voimassa olevan lainsäädännön asettamat rajat.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina tietoina. Tiedot suojataan sekä teknisin että organisatorisin keinoin, joilla yhteisesti pyritään saattamaan tietosuojan taso riskiä vastaavaksi. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja tiedostot ovat suojattu myös yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.