Ratikkakahvila

TARJOUSPYYNTÖ KAHVILATOIMINNASTA

 

Tampere Tunnetuksi ry hakee kahvilavuokralaista keskustorille sijoitettavaan Ratikkakahvilaan alkaen kesäkuusta 2019. Tarjouksen viimeinen jättöpäivä: 10.5.2019.

Kahvilayrittäjä vuokraa Ratikkakahvilan tilat Tampere Tunnetuksi ry:ltä. Tilat koostuvat 150 neliön puupinnoitetusta terassista, vanhasta HKL:n liikenteestä poistetusta raitiovaunusta jonne on tehty 30 asiakaspaikkaa sekä myyntikontista jossa sijaitsee myös wc.

Vanhassa raitiovaunussa on kiinteänä Tampereen uuden Raitiotien infomateriaalia (digi-näyttö sekä näyttelysisältö). Hankkeen tavoitteena on elävöittää kaupunkikulttuuria ja kaupunkitilaa läntisessä keskustassa, parantaa Keskustorin keskiosan viihtyisyyttä, turvallisuutta ja palveluita sekä olla helposti lähestyttävä ja kiinnostava Tampereen Ratikan infopiste.

Ratikkakahvilan tulee olla avoinna ympäri vuoden. Kesäkaudella ja joulukuussa laajoilla aukioloajoilla.

Ratikkakahvilan ympäristöön tuodaan maakuntamuseon laatimaa digitaalista sisältöä viereiseen puistoon sijoitettavaan Näyttelytoteemiin.

Vuokrasopimus tehdään kahdeksi (2) vuodeksi. Lisäksi sopimusta voidaan jatkaa kolmen (3) vuoden optiokaudella. Sopimuksen tavoitteellinen alkamisaika on toukokuussa 2019. Toiminnan on tarkoitus alkaa kesäkuun puolessa välissä vuonna 2019.

Tampere Tunnetuksi pyytää tarjousta määräpäivään mennessä, josta selviävät seuraavat asiat:

1) Tarjoajan tiedot:

 • Y-tunnus
 • Tarjoajan nimi
 • Tarjoajan yhteyshenkilön nimi
 • Tarjoajan yhteyshenkilön puhelinnumero
 • Tarjoajan yhteyshenkilön sähköposti

2) Liiketoimintaidea ja konsepti Ratikkakahvilalle

3) Referenssit

4) Maksettava vuokra

Lisäksi:

 • Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti.
 • Tarjoaja on suorittanut verot, eläkevakuutusmaksut ja sosiaaliturvamaksut sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Palveluntuottajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin.
 • Tarjoajan tulee pyydettäessä antaa tarjouksessaan tieto työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai selvitys keskeisistä työehdoista.
 • Tarjoajan tulee järjestää lakisääteinen työterveyshuolto työsuhteessa oleville työntekijöilleen.
 • Tarjoajalla on oltava viimeistään sopimuskauden alkaessa voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle ja kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot.
 • Tarjoajan tulee järjestää työ- ja ammattitautilain (459/2015) 3 §:n mukainen vakuutus työntekijöilleen.

Tarjouksen jättö:
Tarjous tulee lähettää tarvittavine liitteineen viimeistään perjantaina 10.5.2019 osoitteeseen: riikka.toytari@tamperetunnetuksi.fi

Lisätiedot:
Riikka Töytäri, toiminnanjohtaja Tampere Tunnetuksi ry
Arkisin klo 9-15:30 välillä, jos puhelin ei vastaa niin jätäthän soittopyynnön selkeästi.
p. 040 582 1949, riikka.toytari@tamperetunnetuksi.fi

Vaunuun tutustuminen:
Vaunuun pääsee tutustumaan torstaina 2.5.2019 kello 14-16.
Ilmoita saapumisestasi sähköpostitse tai puhelimitse, niin saat osoitteen vastauksena:
Henna Puisto, Tampereen raitiotien kehitysohjelma
p. 040 513 9397, henna.puisto@tampere.fi

 

RATIKKAKAHVILAN VASTUUTAULUKKO

Vuokralainen vastaa palvelutuottamiseen tarpeelliseksi katsomiensa muiden tarvittavien laitteiden (esim. maksupäätteiden, erityiskylmäkalusteiden tai muiden ravintolatasoistenlaitteiden) hankinnasta ja asentamisesta sekä astioiden hankinnasta.

Vuokralainen vastaa hankkimiensa tuotteiden, laitteiden ja kalusteiden huolloista ja korjauksista. Vuokralaisen tulee tarjota asiakkailleen myös korttimaksumahdollisuus.

Vaunu muutosremontoidaan kaupungin toimesta liitteessä olevan suunnitelman mukaisesti. Vuokranantaja vastaa vaunun sähköistämisestä, ilmanvaihdosta, pintojen remontoimisesta, perusvalaistuksesta sekä vaunun sisustussuunnitelman mukaisesta kalustuksesta.

Vuokralainen vastaa ulkoterassin kalustamisesta (tyyli määritelty ulkokuvissa) sekä muista kuin vaunun sisustussuunnitelmassa esitetyistä elementeistä.

Vuokralainen vastaa sähköstä, lämmityskustannuksista, jätehuollosta, vedestä ja jätevedestä. Huolehtii ulkoalueiden hoidosta (mm. lumenpoisto), sisätilojen kunnossapidosta ja siivouksesta sekä LVIS kunnossapidosta.

LIITTEET:

 • Asemapiirroskuva
 • Myyntikontin pohjapiirustus
 • Ratikkakahvilan havainnekuvat