Osallistu Kunkun parkin asemakaavoituksen suunnitteluun

Posted on

Tampereen ydinkeskustan länsiosaan suunnitellun maanalaisen pysäköintilaitoksen Kunkun parkin osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 12.9.–10 .10.2013. Suunnitelmassa kerrotaan miksi suunnitelma laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Suunnitelmasta voi antaa palautetta nähtävillä olon aikana.

Suunnittelun tueksi perustettaviin osallisryhmiin toivotaan osallistujia. Toinen käsittelee vaikutuksia ympäristöön ja asumiseen ja toinen vaikutuksia keskustan elinkeinoelämään.

ELY-keskus on asettanut Tampereen kaupungin laatiman YVA-ohjelman yleisön nähtäville 12.9.–25.10.2013. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma kuvaa hankkeen eri vaihtoehdot, suunnitelman arvioitavista ympäristövaikutuksista sekä YVA-menettelyn osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt.

Kunkun parkin asemakaavan ja YVA-ohjelman yhteinen avoin yleisötilaisuus pidetään 3.10.2013 alkaen klo 17.30 Tampereen pantin auditoriossa osoitteessa Puutarhakatu 11. Avoimia yleisötilaisuuksia järjestetään hankkeen keskeisissä vaiheissa.

Kunkun parkin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-ohjelma luettavissa Tampereen kaupungin webbi-sivuilla.