Oletko sinä Tampereen Ratikan Korttelijuhlien tapahtumatuottaja?

Posted on

Tampere Tunnetuksi ry ja Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelma hakevat konseptia ja tuottajaa valmistuvien raitiotieosuuksien juhlille vuodelle 2019

 

Tampereella käynnistettiin vuoden 2017 alussa raitiotien rakentaminen. Tampereen Ratikan kaupallinen liikennöinti alkaa elokuussa 2021. Raitiotien rakennustöiden projektiaika on ylittänyt puolivälin ja töistä on tällä hetkellä valmiina 58 %. Tampereen Ratikka haluaa juhlistaa valmistuvia kortteleita tuottamalla korttelijuhlia sitä mukaa, kun osuudet valmistuvat. Vuonna 2019 juhlitaan kolmen ydinkeskustan korttelijuhlia ja nyt etsimme tekijää juhlille!

Tule tekemään ikimuistoisia Korttelijuhlia.
Jätä tarjous Tampere Tunnetuksi ry:lle torstai 20.6.2019 kello 14.00 mennessä.

 

Korttelijuhlien tavoitteet:

 • Raitiotietöiden rakentamisen loppumisen/etenemisen juhliminen paikallisten yritysten ja kaupunkilaisten kanssa.
 • Asiakasvirtojen ohjaaminen Tampereen keskustan palveluiden pariin.
 • Raitiotien rakentamisen aikaisten haittojen minimoiminen ja Tampereen keskustan elävöittäminen rakennustöiden aikana.
 • Positiivisen asenteen kasvattaminen Tampereen Ratikkaa ja uutta Hämeenkatua kohtaan.

Korttelijuhlien konsepti:

 • Vuoden 2019 aikana tuotetaan kolme (3) korttelitapahtumaa:
  1. Tuulensuun korttelijuhlat elokuun lopussa
   1. Hällän korttelijuhlat marras-joulukuussa
  2. Hämeenkadun itäpään (Stockmann ja Nappari) korttelijuhlat joulukuussa
 • Korttelijuhlat ovat pienimuotoisia ja ihmisläheisiä tapahtumia. Tärkeintä on, että korttelin yrittäjät kokevat tapahtumat omikseen ja innostuvat panostamaan niihin omalta osaltaan. Myös korttelin asukkaiden innostaminen on tärkeää.
 • Korttelijuhlissa halutaan esitellä Tampereen raitiotiehankkeen etenemistäja seuraavia vaiheita. Juhlissa halutaan myös esitellä valmiita rakenteita ja ratikkalaituria.
 • TampereenRatikkahalutaan juhliin konkreettisesti, vaikka aitoa raitiovaunua ei paikalle saadakaan.
 • Tampereen Ratikan ja sen ympäristöjen viihtyisyyttätullaankohottamaanniin rakentamisen aikana kuin töiden valmistumisen jälkeenkin Ratikan taiteella. Taide halutaan myös osaksi korttelijuhlia
  1. Ratikan taide -hanketta koordinoi Frei Zimmer Oy. Se tulee tuottamaan jotain korttelijuhliin sopivaa, yleisöä osallistavaa taideohjelmaa tapahtumissa.
  2. Pirkanmaan Festivaalit ry:ltä on pyydetty tarjoukset korttelijuhlien viihteen tuottamisesta. Ajatuksena on, että Pirfestin jäsenfestivaalit esittelevät tapahtumissa omaa tarjontaansa siten, että kussakin tapahtumassa on esillä eri festivaali. Tarjouspyyntö sisältää myös esiintymisiin tarvittavat av-tekniikan ja lavan.
 • Korttelitapahtumien budjetti on n. 20 000 €/tapahtuma. Summa sisältää Pirfestin esiintymispalkkion 3000-5000 €.

Korttelijuhlien tuottajan vastuualueet:

 • Yhtenäisen tapahtumakonseptin luominen siten, että korttelitapahtumat yhdistyvät toisiinsa ja niiden monistaminen/toistaminen on helppoa.
 • Korttelijuhlien ohjelman koordinoiminen ja tuottaminen yhdessä Pirfestin ja Frei Zimmerin kanssa.
 • Yhteydenpito korttelien yritysten kanssa ja korttelijuhlien päivämäärien määritteleminen yhdessä yritysten kanssa.
 • Korttelien yritysten osallistaminen tapahtuman suunnitteluun ja tuottamiseen.
 • Korttelijuhlien viestinnästä ja markkinoinnista vastaa Tampereen Raitiotie Oy. Korttelijuhlien tuottaja toimii kiinteässä yhteistyössä Tampereen Raitiotie Oy:n ja heidän valitsemansa mainostoimiston kanssa.
 • Korttelijuhlien viestinnästä ja markkinoinnista vastaa Tampereen Raitiotie Oy. Korttelijuhlien viestintä tehdään Tampereen Ratikan kanavissa. Korttelijuhlien tuottaja vastaa tapahtumien näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa (some-päivitysten tekeminen ja asiakaspalautteeseen vastaaminen) Tampereen Raitiotie Oy:n valvonnassa.

Tarjouspyynnön ehdot:

 • Tarjouksesta tulee käydä ilmi työn kokonaishinta (alv eriteltynä).
 • Työtä ohjaavat Tampere Tunnetuksi ry yhdessä Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelman ja Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa.
 • Tarjouksessa tulee mainita työhön nimetty vastuuhenkilö / tiimi, henkilöreferenssit sekä yrityksen referenssit.
 • Tuottaja valitaan Tampere Tunnetuksi ry:n hallituksen päätöksellä viikolla 26

 

Lisätiedot:
Tampere Tunnetuksi ry, Riikka Töytäri, toiminnanjohtaja p. 040 582 1949

Tarjouksen jättö:
Tarjous tulee jättää torstai 20.6.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen riikka.toytari@tamperetunnetuksi.fi

 

Tampere Tunnetuksi ry: https://tamperetunnetuksi.fi
Tampereen Raitiotie Oy: https://www.tampereenratikka.fi
Raitiotieallianssi: https://raitiotieallianssi.fi