Kaupunkikeskusta

Tampere Tunnetuksi ry ja Tampereen kaupunki allekirjoittivat tammikuussa 2013 Tampereen keskustan kehittämisen kolmikantasopimuksen. Tampere Tunnetuksi ry edustaa sopimuksessa tamperelaista elinkeinoelämää ja keskusta-alueen kiinteistöjä. Yhdistys toimii keskustan yrittäjien ja kiinteistönomistajien vuorovaikutuskanavana keskustan kehittämiseen liittyvissä suunnittelu- ja kehittämisprosesseissa. Tavoitteena on, että keskustasta tulee entistä parempi kaupan ja palveluiden keskittymä. Tämä edellyttää tiivistä vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten ja kiinteistön omistajien kanssa.

Tampere Tunnetuksi ry ja Tampereen kaupungin Keskustan kehittämisohjelma järjestävät yhdessä tilaisuuksia keskustan toimijoille, tekevät kyselyitä ja parantavat yleistä tiedonvaihtoa.

 

Alle on koottu erilaisia Tampereen keskustan kehittämiseen liittyviä dokumentteja ja linkkejä. 

Viiden tähden keskusta. Tampereen keskustan kehittämisohjelma 2015-2030 

Keskustan strateginen osayleiskaavan sivuilta löydät paljon tietoa kaupunginvaltuuston 18.1.2016 hyväksymästä osayleiskaavasta.

Keskustan liikenneverkkosuunnitelman sivut ja liikenneverkkosuunnitelma

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys

Tampereen ydinkeskustan maanalaisen pysäköinnin ja huollon yleissuunnitelma

Hämeenkatu

Tampereen Kansi ja Areena

Asemakeskus

Eteläpuiston suunnittelu

Tullin alue


KESKUSTAHANKE

RAITIOTIE

KUNKUN PARKKI