Lupa- ja maksuehdot

Luvan anominen
Lupaa tulee anoa kirjallisesti Tampere Tunnetuksi ry:ltä mielellään 14 päivää ennen tapahtumaa / alueen käyttöön ottoa. Huomaathan, että myyntirakenteiden ulkonäkö tarkastetaan etukäteen, joten toimita tarvittavat kuvat ja tiedot lomakkeen mukana tai sähköpostilla toimisto@tamperetunnetuksi.fi.

Lupapäätös
Lupapäätös annetaan kirjallisesti luvan saajalle. Lupa on voimassa hakijan saatua päätöksen.


Kulkeminen
Kuninkaankadun väli Hämeenkatu-Satakunnankatu on pysäköintikieltoaluetta. Autojen pysäköinti muutoin kuin purkua ja lastausta varten on kielletty. Huoltoajossa on noudatettava suurta varovaisuutta.

Siivous ja jätehuolto
Siivous ja jätehuolto on hoidettava luvansaajan toimesta. Mikäli alueen käytöstä aiheutuu Tampere Tunnetuksi ry:lle ylimääräisiä siivous- ja/tai jätehuoltokustannuksia, ne laskutetaan erikseen luvan saajalta.

Sähkö
Sähkö (valo- ja voimavirta) sisältyy luvan hintaan. Huomaa, että sähköpisteitä on vain tietyissä kohdissa.

Hinnat
Yleisen alueen käytöstä peritään käyttökorvausta hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Maksaminen
Lupamaksu tulee olla maksettuna ennen lupa-ajan alkua Tampere Tunnetuksi ry:n toimittaman laskun mukaan.

————————————————————

Palvelut tapahtumajärjestäjille

Visit Tampereen tapahtumapalvelut kokoavat runsaasti tietoja tapahtuman suunnittelun ja järjestämisen avuksi kuten mm.
Suunnittelukalenteri
Tapahtumajärjestäjän opas
Tapahtumamökit (joulutorimökit)
Yhteystiedot tapahtumapalveluihin

 

Elintarvikkeiden myynti

Elintarvikevalvonta ja ympäristöterveys, Tampereen kaupunki
– Elintarvikehuoneisto ja niistä ilmoittaminen
– Eviran ulkomyyntiohje 2018
– Liikkuva elintarvikehuoneisto

 

Äänentoiston käyttäminen
– Äänentoisto yleisötapahtumissa Tampereella, ohje 2019

 

Jätehuolto ja ympäristönsuojelu
– Yleisötapahtuman jätehuolto, ohje
– Ympäristönsuojelun yhteystiedot