Tarjouspyyntö toiminnanjohtajatyön ja hallintopalveluiden hoitamisesta

Posted on

Tampere Tunnetuksi ry
Y-tunnus 0291540-7
Hallituksen puheenjohtaja Panu Raipia
panu.raipia@komediateatteri.fi
toiminnanjohtaja Liina Kangas (7.4. asti)
liina.kangas@tamperetunnetuksi.fi

 

Tampere Tunnetuksi ry pyytää teiltä tarjousta yhdistyksen toiminnanjohtajantyön ja hallintopalveluiden hoitamisesta 10.4.2017 alkaen toistaiseksi.

Tarjous tulee toimittaa 3.3.2017 mennessä ja sen tulee sisältää ainakin seuraavat osat;

 1. Toiminnanjohtajan nimi ja cv
 2. Toiminnanjohtajan suostumus tehtävään ja kuinka pitkäksi aikaa sitoutuu työhön
 3. Kuukausihinta toiminnanjohtajan ja hallintopalveluiden tehtävien hoitamisesta kaikkine kuluineen
 4. Eriteltynä käytettävä työaika Tampere Tunnetuksi ry:n palveluihin

 

Toiminnanjohtaja

Tarjouksen tulee sisältää ominaisuuksiltaan sopiva henkilö yhdistyksen toiminnanjohtajan töihin.

Toiminnanjohtaja edustaa yhdistystä itsenäisesti hallituksen ohjauksessa yhdistyksen strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Toiminnanjohtaja toimii hallituksessa esittelijänä ja on yhdistyksen kasvot julkisuuteen. Toiminnanjohtajan toimenkuvassa korostuu yhdistyksen rooli kolmikantasopimuksen mukaisesti Tampereen kaupungin keskustan kehittäjänä yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Toiminnanjohtajan työhön kuuluu esim. strategiatyö, toimintasuunnitelman ja budjetin laadinta, jäsenhankinta ja yhdistyksen työryhmissä toimiminen.

Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen taloudesta ja sen tilanteen raportoinnista hallitukselle. Toiminnanjohtajalta toivotaan kokemusta kaupallisten kokonaisuuksien johtamisesta sekä kiinteistöalan tuntemusta. Hänellä tulee olla myös kokemusta viestinnästä ja tiedottamisesta. Toiminnanjohtajan persoonassa tärkeimpiä ominaisuuksia ovat sosiaaliset taidot ja laaja yhteistyöverkosto. Toiminnanjohtaja on yhdistyksen toiminnan kantava voima, joten stressinsietokyky ja asioiden hallinta vaativissakin tilanteissa on tärkeää.

Toiminnanjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä Tampereen kaupungin, erityisesti keskustaohjelman kanssa. Toiminnanjohtaja osallistuu aktiivisesti keskustan kehittämiseen liittyvään työhön, järjestää vuorovaikutustilaisuuksia yrittäjien kanssa ja antamalla panostaan työryhmissä. Toiminnanjohtaja panostaa keskusta-alueen kiinteistöjen mukaan saamiseen yhdistyksen toimintaan ja heidän kanssaan tehtävään yhteistyöhön ja uusiin palveluihin.

Toiminnanjohtajan vastuualueisiin kuuluu Tampere Tunnetuksi Passin toteuttaminen kokonaisuudessaan, sen kehittäminen ja markkinointi. Lisäksi toiminnanjohtaja vastaa Kuninkaankadun katualueen vuokrauksesta ja kadun kehittämisestä (esimerkiksi somistukset, huoltoajot, viihtyisyys jne). Aluevuokraukseen kuuluu muutamien tapahtumien järjestäminen kadulla vuoden aikana.

Toiminnanjohtaja on Keskustan kaupan ja Kolmikanta –työryhmien koolle kutsuja ja asioiden eteenpäin viejä. Toiminnanjohtaja kuuluu myös yhdistyksen järjestämien tapahtumien Rakas Tampere, Kukkaisviikot ja Joulu Tampere –työryhmiin ja näiden tapahtumien ideointiin ja suunnitteluun. Näillä tapahtumilla on omat yhdistyksen kilpailuttamat tapahtumatuottajansa.

 

Hallintopalvelut

Yhdistyksen hallintopalvelut käsittävät kaiken yhdistyksen hallinnon rutiinit poislukien kirjanpidon, joka on ulkoistettu tilitoimistoon.

Tyypillisimpiä hallinnon tehtäviä ovat jäsenrekisterin ylläpito, jäsenmaksuliikenne, myynti- ja ostolaskut, talouden seuranta, hallituksen kokouksissa sihteerinä toimiminen, yhdistyksen postiliikenteen ja viranomaisasioiden hoito. Hallintopalveluiden vastuulla on myös yhdistyksen viestintä, tiedotteiden laatiminen ja niiden lähettäminen, nettisivujen ja sosiaalisen median päivittäminen, uutiskirjeen lähettäminen, lehdistötilaisuuksien ja vastaavien järjestäminen sekä erilaisten tarjouskilpailujen järjestäminen hallituksen tai työryhmien puheenjohtajien ohjeiden mukaisesti.

Ehdot

 • Tehtävä sopimus on voimassa toistaiseksi tilaajan puolelta kuukauden irtisanomisajalla ja toimittajan puolelta kahden kuukauden irtisanomisajalla.
 • Sopimus sisältää kaikki edellä mainitut tehtävät ja muutkin toimenkuviin selkeästi liittyvät työt ilman erillisveloitusta.
 • Tarjoaja voi tarjota yhtä tai kahta henkilöä, niin että toiminnanjohtaja hoitaa myös hallinnon, tai niin että hallintopalveluita hoitaa toinen henkilö.
 • Tarjotut palvelut tapahtuvat tarjoajan omissa tiloissa ja omilla laitteilla.
 • Tampere Tunnetuksi ry käyttää tarjoajan postiosoitetta yhdistyksen postiliikennettä varten.
 • Tampere Tunnetuksi ry on selkeästi näkyvä ”brändi” toiminnanjohtajan toiminnassa
 • Toiminnanjohtaja sitoutuu yhdistyksen käytettäväksi sovittuna aikoina ja yhdistyksen tapahtumien aikana

 

Tarjoukset

Tarjoukset tulee toimittaa sähköpostilla liitteineen osoitteeseen liina.kangas@tamperetunnetuksi.fi 3.3.2017 mennessä.

 

Lisätiedot

Panu Raipia, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 625566, ma 20.2. – to 23.2.

Liina Kangas, toiminnanjohtaja, puh. 040 7011 242, ma 20.2., ke 22.2., ma 27.2. ja ti 28.2.