Lupa- ja maksuehdot

Luvan anominen
Lupaa tulee anoa kirjallisesti Tampere Tunnetuksi ry:ltä mielellään 14 päivää ennen tapahtumaa / alueen käyttöön ottoa. Huomaathan, että myyntirakenteiden ulkonäkö tarkastetaan etukäteen, joten toimita tarvittavat kuvat ja tiedot lomakkeen mukana tai sähköpostilla toimisto@tamperetunnetuksi.fi.

Lupapäätös
Lupapäätös annetaan kirjallisesti luvan saajalle. Lupa on voimassa hakijan saatua päätöksen.


Kulkeminen
Kuninkaankadun väli Hämeenkatu-Satakunnankatu on pysäköintikieltoaluetta. Autojen pysäköinti muutoin kuin purkua ja lastausta varten on kielletty. Huoltoajossa on noudatettava suurta varovaisuutta.

Siivous ja jätehuolto
Siivous ja jätehuolto on hoidettava luvansaajan toimesta. Mikäli alueen käytöstä aiheutuu Tampere Tunnetuksi ry:lle ylimääräisiä siivous- ja/tai jätehuoltokustannuksia, ne laskutetaan erikseen luvan saajalta.

Sähkö
Sähkö (valo- ja voimavirta) sisältyy luvan hintaan. Huomaa, että sähköpisteitä on vain tietyissä kohdissa.

 

Tapahtumanjärjestäjän opas
Tapahtumajärjestäjän oppaasta löydät paljon tietoa tapahtuman järjestämisestä, tarvittavista luvista jne.

http://www.tapahtumatoimisto.com/tapahtumajarjestajan_opas.pdf

 

Elintarvikkeiden myynti
Lue lisää elintarvikkeiden myynnistä ja luvista täältä:

http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/ymparistoterveys/elintarvikevalvonta.html

http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/ymparistoterveys/elintarvikevalvonta/elintarvikehuoneistot.html

http://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/elintarvikevalvonta-ja-ymparistoterveys/elintarvikevalvonta/liikkuvat-elintarvikehuoneistot.html

 

Äänentoiston käyttäminen

http://www.tampere.fi/ymparistojaluonto/ymparistonsuojelu/luvatjailmoitukset.html

 

Hinnat
Yleisen alueen käytöstä peritään käyttökorvausta hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään alv 24 %.

 

Maksaminen
Lupamaksu tulee olla maksettuna ennen lupa-ajan alkua Tampere Tunnetuksi ry:n toimittaman laskun mukaan.

Hämeenkadun ehdot kesäkaudelle 2017

  1. Myyntipisteet voivat olla avoinna päivittäin klo 7.00-21.00 välillä.
  2. Myyntipisteiden tulee olla ulkonäöltään siistejä ja kaupunkikuvaan sopivia.
  3. Myyntipaikka tulee pitää jatkuvasti siistikuntoisena eikä paikalla saa varastoida mitään. Myyntipisteillä tulee olla omat roska-astiat ja roskat tulee kuljettaa pois alueelta tarpeen mukaan. Käyttö- tms. vesiä ei saa kaataa kadulle tai sadevesiviemäriin.
  4. Myyntipaikat tulee sijoittaa kadun reunan puurivistöön niin, että kadun reunakiveen on vähintään 0,5 m etäisyys. Myyntipaikka saa ulottua enintään 3 m päähän kadun reunakivestä.
  5. Myyntipaikkojen edustalle ei voi sijoittaa pöytäryhmiä eikä A-ständejä.
  6. Jalkakäytävällä tulee olla riittävä kulkutila jalankulkijoille sekä pyöräilijöille. Myyntipaikkoja ei voi sijoittaa esim. kahvilan tai ravintolan terassin kohdalle.
  7. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan toiminnasta kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle mahdollisesti aiheutuvat vahingot.